Kontakt

Adres pocztowy INSTAL-PROJEKT
Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/Włocławka
87-853 Kruszyn
Telefon
Tel. 54 235 59 05
Fax
fax: 54 235 54 15, 54 235 51 87
NIP
NIP: 888 10 04 722
VAT UE: PL 8881004722
KRS: 0000003942
REGON: 910181649
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr BDO 000008268
Godziny pracy
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

 

 
Sprawdź jak do nas dojechać: kliknij!

 

“Wierzymy, iż każdy zasługuje na ciekawe, pomysłowe i innowacyjne rozwiązania...”

 

Zajrzyj również na naszą stronę korporacyjną. www.instalprojekt.eu

 

 

 

 

                                                                                                                                         

PRZEDSTAWICIELE      

HANDLOWI

DORADCY

KLIENTA

AREA (1) 609 402 979

AREA (4):

AREA (2) 609 668 003 54 235 59 05 wew. 68
AREA (3) 601 959 486  AREA (2), (6), (7), (9):
AREA (4) 693 555 836
 54 235 59 05 wew. 11
AREA (5) 725 333 010
 AREA (1), (3), (5), (8)
AREA (6) 609 150 345  54 235 59 05 wew. 38
AREA (7) 607 560 535
 
AREA (8) 725 333 800
 
  AREA (9) 601 796 083

 

 

 

Infolinia techniczna i serwisowa

  

 

 

Logistyka

Marcin Małecki
Logistyk

Tel. 54 235 59 05 wew. 36

 

Serwis i reklamacje

  Piotr Godlewski
Starszy Specjalista ds. Obsługi Gwarancyjnej

Tel. 54 235 59 05 wew. 16

 

KARIERA

Jeżeli chcesz ubiegać się o pracę u nas, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na:
 

http://www.instalprojekt.eu/pl/kariera/rekrutacja/
 
 

Wszystkim aplikantom dziękujemy za zainteresowanie się naszą firmą.

.

Klauzula informacyjna

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W kontekście powyższego informujemy Panią/Pana, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: .

 

2.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 • zawarcie i realizacja umowy,
 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,
 • zakup materiałów, towarów i usług od kontrahentów współpracujących z administratorem
 • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez administratora,
 • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,
 • dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacja,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:

 

 • udzielona zgoda,
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

4.       W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,
 • kancelariom prawnym, obsługującym administratora w zakresie prowadzonych działań,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6.       Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który rzeczone dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:

 

 • przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okresu przez jaki są świadczone usługi,
 • okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okresu na jaki została udzielona zgoda.

 

7.       Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 

 • żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych.

 

8.       Wyrażenie zgody, jeżeli stanowi ona przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

 

9.       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które realizowano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

10.    W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Prezes INSTAL-PROJEKT

Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna

Ewa Ścierzyńska

 

Nowa Wieś

25.05.2018

 

Grzejniki dla Ciebie, Grzejniki dla Profesjonalisty. Sięgnij poza granice... | INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna | Strona produktowa |
realizacja: Ideo CMS Edito Powered by:
Strona korporacyjna: www.instalprojekt.eu | Portal doradczy: www.grzejniki.pl | Zastrzeżenia Prawne